SURVEYUNDERSÖKNING BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER INTRESSENTER I RUMÄNIEN, BULGARIEN, TYSKLAND OCH SVERIGE

Rapporten har utarbetats som ett led i projektet Pro Victims Justice genom Enhanced Rights protection and Stakeholders Cooperation. Projektet är samordnat av Association Pro Refugiu i samarbete med Center for Democracy Bulgaria,Crime Prevention Council of Lower Saxony Germany, Scandinavian Human Rights Lawyers Sweden.

Rapporten ger en detaljerad bild av lagstiftningen i Rumänien, Bulgarien, Tyskland, Sverige, kompetenta intressenter i syfte att skydda brottsoffers rättigheter och säkerställa stöd och hjälp genom komplicerade juridiska förfaranden som part i en rättegång. Brott utgör en kränkning av brottsoffers individuella rättigheter och en olaglig handling mot samhället som helhet. Varje lands rättssystem har sina egna särdrag, där vissa har ett mer eller mindre offercentrerat tillvägagångssätt.

Rapporten utgör en överblick över de mest relevanta intressenterna i Rumänien, Bulgarien, Tyskland och Sverige med fördjupning i skyddet av brottsoffrens rättigheter, som tillgång till rättslig prövning, straff för förövarna och brottsofferstöd. Rapporten fokuserar på relevanta intressenter med kompetens inom flera typer av offer, baserat på varje lands specifika egenskaper.

Brottsoffers effektiva tillgång till rättslig prövning beror i stor utsträckning på tillgången till brottsofferstöd. I realiteten får inte alla offren någon omfattande hjälp under och efter det rättsliga förfarandet.

Rapporten innehåller en redogörelse av den kompetens som finns hos institutioner och icke-statliga organisationer, eftersom det inte är möjligt med en unik allmän institution eller organisation för att täcka hela utbudet av offer. Rapporten syftar därför till att bidra till en bredare bild av den unika kompetensen utifrån brottsoffertypen.

 

D 2.3. Survey Report in Swedish

 

 

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

femton − 8 =