Partnerskapet

Föreningen Pro Refugiu www.prorefugiu.org är en icke-statlig organisation med huvudkontor i Bukarest, Rumänien, vars huvudsyfte är att skydda, samt främja brottsoffrens rättigheter, att tillhandahålla juridisk hjälp, utbilda jurister, utveckla studier inom brottsofferskydd och migrationsfenomen. Organisationen är medlem i EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings, FRANET ( ett nätverk inom den Europeiska unionens byråer för grundläggande rättigheter), Global Alliance against Trafficking in Women. Organisationen samarbetar med många olika institutioner, icke-statliga organisationer i Rumänien och andra EU-länder.

Center for the Study of Democracy www.csd.bg är en icke-statlig organisation med huvudkontor i Sofia, Bulgarien, vars arbete är inriktat på att förbättra den institutionella och politiska kapaciteten inom rättsliga samt inrikes frågor, också att främja reformer och demokratiska värderingar. Organisationen är en FRANET-medlem och har en lämplig expertis för att övervaka införlivandet av lagstiftningen i praktiken när det gäller skyddet av brottsoffrens rättigheter.

Crime Prevention Council of Lower Saxony  http://www.lpr.niedersachsen.de/ har sitt huvudkontor i Hannover, Tyskland, har som mål att förebygga kriminaliteten, tillhandahålla en plattform för att säkerställa förmedlingen av kunskap och information inom denna fråga, nationellt och internationellt samarbete med institutioner som har som syfte att skydda brottsofferts rättigheter.

Scandinavian Human Rights Lawyers http://humanrightslawyers.eu/ är en icke-statlig organisation med huvudkontor i Uppsala, inriktad på att främja de mänskliga rättigheterna i Europa. Organisationen är en FRANET medlem.

Uniunea Națională a Barourilor din România((Advokatsamfundet) www.uniuneabarourilor.ro med huvudkontor i staden Bukarest i Rumänien, är en juridisk enhet av allmänt intresse  som genomför sitt arbete I samarbete med alla advokatsamfund i Rumänien.