SURVEYUNDERSÖKNING BROTTSOFFERS RÄTTIGHETER INTRESSENTER I RUMÄNIEN, BULGARIEN, TYSKLAND OCH SVERIGE

Rapporten har utarbetats som ett led i projektet Pro Victims Justice genom Enhanced Rights protection and Stakeholders Cooperation. Projektet är samordnat av Association Pro Refugiu i samarbete med Center for Democracy Bulgaria,Crime Prevention Council of Lower Saxony Germany, Scandinavian Human Rights Lawyers Sweden. Rapporten ger en detaljerad bild av lagstiftningen i Rumänien, Bulgarien, Tyskland, Sverige,…