Databas

Institution / OrganizationKompetenserLandStadGataTelefonEmailWebsite
JustitieministerietDen specialiserade myndigheten i den centrala offentliga förvaltningen, som är underordnad regeringen, och bidrar till att domstolarna fungerar väl och att villkoren för tillämpningen av rättvisa som offentlig tjänst tillämpas enligt lag och till förmån för medborgarnas rättigheter och friheter.RumänienBukarest17 Apolodor, District 5 037 204 1999relatiipublice@just.ro

http://www.just.ro/
Offentliga ministerietEn del av den rättsliga myndigheten. Den representerar samhällets allmänna intressen och försvarar rättsstatsprincipen och medborgarnas rättigheter och friheter. Den utövar sina befogenheter genom åklagare i åklagarmyndigheten, i enlighet med lagen. Offentliga ministeriet omfattar: åklagarmyndigheten vid Höga domstolen för rättvisa, åklagarmyndigheten i anslutningsdomstolarna, åklagarmyndigheten vid de specialiserade domstolarna för minderåriga och familjer, åklagarmyndigheten vid förstainstansrätten samt militärdomstolarRumänienBukarest12 Libertăţii Blvd., District 5021.319.38.33; 021.319.38.56sesizare@mpublic.rohttp://www.mpublic.ro/
Domstol
Domstolen ska avgöra orsaken till beslutet för att fastställa sanningen, i full överensstämmelse med lagen, för att säkerställa att rättegångsämnena respekteras och säkerställa att bevisen administreras för fullständigt förtydligande av omständigheterna i målet .Rumänienhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx
AdvokatbarI var och en av de 41 staterna i Rumänien och i Bukarest finns ett samfund.

Den rättsliga biståndstjänsten är direkt underordnad dekanen i samfundet och dess verksamhet samordnas av ledamöter i rådet.
I de fall som föreskrivs i lag ges juridisk hjälp i följande former: obligatorisk rättshjälp, bistånd utomlands, fri hjälp. I de fall som föreskrivs i lagen tillhandahålls assistans av advokaterna i baren, som kan välja att årligen registrera sig i registret om rättshjälp. Juridiskt bistånd tillhandahålls på grundval av advokatens utnämning efter en skriftlig underrättelse från domstolen, det krav som handläggs ställs till myndigheten för rättshjälp. Den obligatoriska rättshjälpen beviljas och upphör enligt bestämmelserna i straffprocesslagen. De övriga formerna av bistånd beviljas i enlighet med bestämmelserna i civilprocesslagen, regeringens krisförord ning nr. 51/2008 om rättshjälp i civilrättsliga frågor och andra särskilda lagar.
Rumänienhttp://www.unbr.ro/unbr/barouri-membre/
Polis InstitutionenFinns för att förebygga och bekämpa brottslighet och att identifiera och motverka handlingar som påverkar individers, privat och allmänhetens liv, frihet, hälsa och integritet, liksom andra legitima samhällsintressen.
GIRP är underordnat ett antal centrala och territoriella enheter i alla 41 länen i Rumänien och i Bukarest.
RumänienBukarest6 Mihai Vodă, District 5021.208.25.25 petitii@politiaromana.rohttps://www.politiaromana.ro/
Nationella byrån mot människohandelVerksamheten är inte samordnad av någon institution, utan är en specialiserad organisation som är underställd inrikesministeriet. Den har befogenhet att samordna, utvärdera och övervaka på nationell nivå, om genomförandet av politiken inom människohandeln genom offentliga institutioner, liksom frågor även gällande skydd och hjälp till brottsoffer.
Verksamheten är länken mellan brottsoffer för människohandel och brottsbekämpande organ, liksom mellan dem och de icke-statliga organisationerna i landet som tillhandahåller tjänster inom detta område.
RumänienBukarest20 Ion Câmpineanu District 1, 021 311 89 82
021 313 31 00
anitp@mai.gov.rohttp://anitp.mai.gov.ro
Pro Refugiu AssociationBrottsoffer för människohandel - vuxna och barn
Rådgivning för, social, psykologisk, juridisk, materiell hjälp
RumänienBukarest56 Calea Crangasi 0040732623218office@prorefugiu.orghttp://prorefugiu.org/home/
ARTEMIS Association of Women against Violence Psykologisk rådgivning för kvinnor, och sexuellt utnyttjade barn.

Juridisk rådgivning: Brottsoffret får information om sina rättigheter och hur de kan utöva dem, om eventuella rättsliga förfaranden samt hjälp med att utarbeta dokument.
RumänienBaia Mare 17A Moldovei 0262 250770stopviolenta@yahoo.com
Sensiblu FoundationSensiblu Foundation tillhandahåller sociala tjänster till kvinnor och barn som är offer för våld i hemmet inom "Casa Blu" -programmet.
Casa Blu-programmet pågår och ger offer för stöd genom två typer av centra:
Ett rådgivningscenter med en offentlig adress där kvinnor och barn kan ansöka om sina tjänster både direkt och via andra icke-statliga organisationer med liknande program. Kvinnor erbjudskostnadsfria tjänster av social, psykologisk och juridisk rådgivning, representation i domstol, upprättande av rättsmedicinska certifikat.
Ett återhämtningscenter (skydd) med en hemlig adress där kvinnor och barn känner sig trygga och kan hysas mellan 1 och 6 månader. Kvinnor uppmanas att hitta ett jobb, fortsätta sina studier, och barn uppmuntras att gå in i en form av utbildning. Personer erbjuds kuponger för mat, personligvårdsprodukter, och kläder, etc. Under vistelsen samarbetar den assisterade personen med Casa Blu-specialister för att hitta de bästa lösningarna för de problem de möter och för att mildra effekterna av utsattheten. Vid slutet av vistelsen i skyddet måste brottsoffret kunna leva ett självständigt liv från förövaren, förvärva nya färdigheter för att hantera våldsamma situationer samt övervinna offerstatus genom att bli överlevande.
RumänienBukarest 4 Negru Vodă
021 311 46 36
0787 54 18 54
http://www.fundatiasensiblu.ro/
Association for Freedom and Gender Equality - A.L.E.G.Målgruppen utgörs av alla personer som drabbats av könsrelaterat våld, våld i hemmet, både offret själva och deras anhöriga eller andra personer som stöder offret, oavsett ras, nationalitet, etniskt ursprung, språk, religion, kön, sexuell läggning, åsikt , politisk tillhörighet.RumänienSibiu0040 369 801 808
http://aleg-romania.eu/
Women’s Association of SibiuOffren för våld i hemmet.
Sedan 2007 har Kvinnoförbundet Sibiu, som stöds av Norges Kvinno- och Familjförening, öppnat en skyddskammare som heter "Nödmottagningscenter för kvinnor och barns offer för inhemskt våld".
Kvinnoförbundet för Sibiu har blivit ackrediterat sedan 2016 som leverantör av sociala tjänster och tillhandahåller dessa sociala tjänster genom Shelter:
- identifiera och utvärdera fall av våld i hemmet,
- boende för en viss period för ensamstående kvinnor eller med sina barn
- vägledning och orientering inom fältet
- Social, psykologisk och juridisk rådgivning
- Stödtjänster för olika svårigheter.
RumänienSibiu25 Avram Iancu 0269.216580af.sibiu@yahoo.comhttp://www.asociatiafemeilorsibiu.com
ANAIS AssociationMålgruppen utgörs av offer för våld i hemmet, kvinnor och barn, men även äldre.
- ANAIS-föreningen är en leverantör av sociala tjänster för brottsoffer för våld i hemmet som underlättar tillgången till specialiserade tjänster som består av:
- social rådgivning och information
- psykologisk rådgivning / psykoterapi
- juridisk rådgivning
- Bistånd vid domstolen för att få skyddsbesked
- korttidsboende
RumänienBukarest021.210.89.62
contact@asociatia-anais.ro
http://www.asociatia-anais.ro/
The East European Institute for Reproductive Health
Brottsffren för våld i hemmet kan erbjudas specialiserat bistånd (social rådgivning, social integration, reintegrering) inom två olika sociala tjänster med licens:
Centret för förebyggande och bekämpande av våld i hemmet
Skydd - Nödmottagningscentralen (bostadsområde med hemlig plats enligt lagen)
RumänienTargu-Mures1 Moldovei 0265 255532office@eeirh.org
Young Generation Association (Generatie Tânără)Brottsoffer för människohandel
Rådgivning, psykologisk, social, juridisk rådgivning
RumänienTimisoara8 Molidului 0040 256 282 320http://www.generatietanara.ro/
People to People FoundationBrottsoffer för människohandel
Rådgivning, psykologisk, social, juridisk hjälp förebyggande återvändande, och hjälp med återvändande, socialhjälp, hälsovård, psykologisk hjälp, social integration / reintegrationstjänster, juridisk hjälp, materiellt bistånd, ekonomiskt stöd för att överbrygga brådskande situationer och för tydligt definierade tidsperioder, vilket underlättar tillgången till ett hem.
RumänienOradea36 Republicii 0359.411.700restore@people2people.rowww.people2people.ro
Betania AssociationBrottsoffer för människohandel där
organisationen tillhandahåller följande typer av tjänster: boende för en viss period (enligt offrets behov), säkerställande av medicinsk kontroll, försörjning av mat och personlig hygien, psykologisk rådgivning, juridisk rådgivning, yrkesrådgivning, återinskrivning för att slutföra gymnasiet eller universitetskurser och utveckla självständiga livskvalifikationer.
RumänienBacau19bis Nordului 0040 234 206016office@asociatiabetania.rohttp://www.asociatiabetania.ro/ro/
National Council for Assistance and Compensation of Victims of Crime• Utforma blanketter för brottsoffer på bulgariska, engelska, franska och tyska samt olika former av information för brottsoffer.
• Utarbeta strategier, planera och presentera lagstiftande- och praktiska initiativ på området skydd för brottsoffer. samordna de enheter som är involverade i brottsbeivring och skyddsåtgärder driftsättande och samordning av den kriminologiska forskningen utbildningen av personal för brottsoffer;
• Stödja bulgariska medborgare som har blivit utsatta i en annan EU-medlemsstat för att fylla i sina ekonomiska kompensationsförfrågningar och skicka dem till de behöriga myndigheterna i den andra medlemsstaten.
BulgarienSofia1 Slavyanska +359 2 9237 359g.spasov@justice.government.bgwww.compensation.bg
Prosecutor’s Office of the Republic of BulgariaÅtal alla brott som faller under allmänt åtalBulgarienSofia2 Vitosha Blvd+359 2 986 7671https://www.prb.bg/bg/kontakti/#send-signal
Ministry of Interior, General Directorate National PoliceUndersöka brottslighet, informera brottsoffer om deras rättigheterBulgarienSofia1 Alexander Malinov Blvdgdnp@mvr.bghttps://mvr.bg/gdnp
National Legal Aid BureauJuridisk hjälpBulgarienSofia1 Razvigor +359 2 8193200nbpp@nbpp.government.bghttp://www.nbpp.government.bg/en/
National Commission for Combating Trafficking in Human BeingsNationella kommissionen för bekämpning av människohandel leder och administrerar genomförandet av den nationella politiken och strategin inom området för bekämpning av människohandel, organiserar och samordnar samspelet mellan institutioner och organisationer som utför Anti-Trafficking Lagstiftning, arbetar för att förebygga handel med människor och skydda, hjälpa och återintegrera offer för människohandel.
Kommissionen skall också: På årsbasis utveckla det nationella programmet för att förebygga och motverka av människohandel och skydda brottsoffer för människohandel.
BulgarienSofia52A „G. M. Dimitrov“ Blvd+ 359 2 807 80 50office@antitraffic.government.bghttp://antitraffic.government.bg/en/
Association of Victim Support OrganizationsAlla brottsoffer.
Paraplyorganisationer skapat för att välja en representant i det nationella rådet för bistånd och ersättning till brottsoffer och
ge information om sina medlemsorganisationer över hela landet
Bulgarien+359 2 980 0262
Animus Association Foundation- Offren för alla typer av våld
- Offren för våld i hemmet
- Offren för människohandel
- Offren för sexuellt våld
- Barn som är offer för våld.
BulgarienSofia85 Ekzarh Yossif +359 2 9835205
+359 2 9835305
+359 2 9835405
animus@animusassociation.orgwww.animusassociation.org
Bulgarian Fund for WomenOffren för könsrelaterat våld och deras stödjande organisationerBulgarienSofia37B Parchevich +359 2 986 47 10office@bgfundforwomen.orghttps://bgfundforwomen.org/en/
Women’s Association Ekaterina KaravelovaBarnoffer
Offren för könsbaserat våld
BulgarienSilistra51 Vaptzarov+359 86 821 495
+359 86 820 487
ceta@mail.bg http://www.ekaravelova.org/index.php
Nadja Centre FoundationBrottsoffer för våld i hemmet, offer för människohandel, barnoffer för våldBulgarienSofia166 Knyaz Boris 1 +359 2 9819300centrenadja@abv.bghttp://centrenadja.org/
Bulgarian Gender Research FoundationBrottsoffer av könsrelaterat våldBulgarienSofia33 Vasil Levski Blv02 963 53 57office@bgrf.orghttp://bgrf.org/
Open Door Centre AssociationKvinnor och barn som utsätts för våld
BulgarienPleven55 Neofit Rilski +359 64 846713opendoor_centre@hotmail.com
SOS Families at Risk FoundationBrottsoffer för könsrelaterat våld och människohandel
BulgarienVarna21 Sinchetz +359 52 609 677
+359 52 613 830
sos@mail.bg
sos@ssi.bg
http://sos-varna.org/
Demetra AssociationOffren för människohandel, offer för våld i hemmet, barns offer för våldBulgarienBurgas102a Sheynovo+359 56/81 office@demetra.bghttp://demetra-bg.org
Dinamika Centre AssociationOffren för könsbaserat våld och människohandeBulgarienRoussePanaiot Hitov +359 879453503office@dinamika-ruse.bghttp://dinamika-ruse.bg/
A21Offren för människohandelBulgarienSofia24 San Stefano +359 88 445 4656info.bg@a21.orghttp://www.a21.org
Social activities and practice instituteBarn och vuxna offer för våldBulgarienSofia1 Victor Grigorovich +359 2 852 47 13sapi@sapibg.orghttp://www.sapibg.org/en
H&D Gender Perspectives FoundationOffren för våld i hemmetBulgarienDimitrovgrad


Haskovo
1, Kliment Ohridski Str, fl. 1, office 1,Dimitrovgrad

Haskovo, 9, Pirin Street
+359391 2 5055 +359 879 130158
+359878 94 94 92
+359 38 624 685 +359 878 567 659 +359 879 132 080
hdgender@gmail.comwww.hdgender.eu
Association NAIAOffren för våld i hemmet och könsrelaterat våld, barns offer för våldBulgarienTargovishte 37 Antim I +359601 67025 naia_s@abv.bgwww.naia.cf
PULSE FoundationRehabiliteringsprogram för barn och ungdomar av fysiskt, psykiskt och sexuellt våld, offer för tvångsprostitution, barn i riskzonen och deras integration i familjen och samhället, inklusive medling mellan offret och förövaren.
-Support och skydd för kvinnor och barn som är offer för våld mot socialt återvändande och personlig mognad och stöd till kvinnors intellektuella, professionella och andliga utveckling.
BulgarienPernik2 Sredets +359 76 601010www.pulsfoundation.org
Knowledge, success, change AssociationOffren för könsbaserat våldBulgarienBlagoevgrad1 James Bourchier +359 895 75 00 99ksc_association@abv.bg
Gender Alternatives FoundationOffren för könsbaserat våldBulgarienPlovdiv4 January +359 32 26 07 08
+359 879 260 101
office@genderalternatives.orgwww.genderalternatives.org
Federal Ministry of Justice and consumer protectionSäkerställa skyddet för brottsoffer i allmänhet, genomföra direktivet 2012/29 / EUTysklandBerlinMohrenstraße 37

030/ 18 580 0poststelle@bmjv.bund.de
Federal Office of JusticeUtövar sina uppgifter i utländska underhållsförfaranden och är den centrala samordnaren gällande gränsöverskridande brottsliga, civila och kommersiella frågor. driver Federal Central Criminal RegisterTysklandBonnAdenauerallee 99 – 103

+49 228 99 410-40
Federal Ministry of Family Affairs, Senior Citizens, Women and YouthAnsvarig för att säkerställa den sociala skyddsramen och stöd till bottsoffer under ledning för kampen mot våld i hemmet, människohandel, sexuellt övergrepp mot barnTysklandBerlinGlinkastraße 24

03018/ 555 - 0poststelle@bmfsfj.bund.de

poststelle@bmfsfj-bund.de-mail.de
Federal Office of Family and Central Duties of the Civil SocietySamarbetar med staten, medborgare, föreningar, stiftelser och landsomfattande
"Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen" - hjälpline våld mot kvinnor
Tyskland Köln Von-Gablenz-Str. 2-6

0221 3673-0service@bafza.bund.de
Federal Ministry of InteriorAnsvarig för alla frågor om interna
angelägenheter innefattande allmän säkerhet; verksamheten är underordnad den federala polisen,
och opererar vid alla gränser och flygplatser
och förbundskriminalpolisbyrån
(Bundeskriminalamt - BKA)
TysklandBerlinAlt-Moabit 140
+49-(0)30 18 681-0www.bmi.bund.de
Federal Criminal Police Office Ansvarig för straffrättsliga förfaranden
och internationellt samarbete
i fråga om barnpornografi, cyberbrottslighet,
organiserad brottslighet, människohandel, terrorism och extremism
TysklandWiesbadenThaerstraße 11

+49(0)611/55-0www.bka.de
Federal Office for Migration an RefugeesOperar i frågan om brottsoffer,
och asyluredningar. År 2013 publicerades ett dokument om identifiering
av offer för människohandel
i internationellt skydd och återvändande.
TysklandNürnbergFrankenstr. 210

+49 911 943-0service@bamf.bund.dewww.bamf.de
Federal Ministry of Labour and Social AffairsAnsvarig för brottsofferersättning
och arbete i online-databasen för brottsliga brottslingar (Online-Datenbank för Betroffene von Straftaten - odabs)
TysklandBerlinWilhelmstraße 49

+49(0)30 18 527-0 info@bmas.bund.de
White RingInstitution grundad på 1970-talet som
arbetar med alla grupper av offer
Alla arbetare är frivilliga volontärer
Online-support är tillgängligt https://weisser-ring.de/hilfe/onlineberatung
TysklandMainzWeberstraße 16

06131 8303-0info@weisser-ring.dewww.weisser-ring.de
Federal association of rape crisis centers and women’s counselling centers – women against violenceRådgivande center för kvinnor och flickor som är utsatta av könsrelaterade våldsbrott; länk för vidarebefordran till offer till regionala specialiserade rådgivningscenter finns tillgängligt.Tysklandhttps://www.frauen-gegen-gewalt.de/home.html
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/organisationen.html
German Association for prevention and Intervention in cases of child-abuse and child-neglectFörening för misshandlade barn och sexuellt utnyttjande av barn;
Tillgänglig utbildning även för yrkesverksamma inom området för barnomsorgsinstitutioner.
TysklandDüsseldorfSternstrasse 9 - 11

0211 - 4976 80 0info@dgfpi.dehttps://www.dgfpi.de/mitgliederdatenbank.html
ECPAT Germany
Association for protection of exploited children
Del av den Internationella sammanslutningen, mot exploatering av barnTysklandFreiburgAlfred-Döeblin-Platz 1info@ecpat.dehttp://www.ecpat.de
Association of sheltersKvinnliga offer för våld i hemmet och sexuellt våldTysklandhttp://www.frauenhauskoordinierung.de/schutz-und-hilfe-bei-gewalt/frauenhaeuser/frauenhaussuche.html
KOK- German NGO Network against Trafficking in Human BeingsOffren för människohandelTysklandBerlinKurfürstenstr. 33 +49 / 30 / 263 911 76 info@kok-buero.dehttps://www.kok-gegen-menschenhandel.de/startseite/
Terres des femmes – Association for human rights of womenFörening som arbetar för mänskliga rättigheter i frågan om kvinnors rättigheter.Tysklandhttps://www.frauenrechte.de/online/index.php
Independent Commissioner for Child Sexual Abuse IssuesAnsvarig federal regering;
Tillgänglighet:
fond för ekonomisk ersättning
Online-portal
TysklandBerlinGlinkastraße 24

+49 (0)30 18555 - 1551 kontakt@ubskm.bund.de https://beauftragter-missbrauch.de/en/the-commissioner/the-office/
http://www.fonds-missbrauch.de/
https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfeportal/
SOLWODI e.V.
Solidarity with women in distress*
En del av den internationella föreningen SOLWODI, som bekämpar tvingad prostitution för kvinnor.Tysklandhttps://solwodi.de/791.0.html
ZIF –
Zentrale Informationsstelle autonomer Frauenhäuser *
Förening av autonomt skyddTysklandhttp://www.autonome-frauenhaeuser-zif.de/
Foundation for victim support in Lower SaxonyGrundades för brottsoffretstöd och brottsofferskydd i Niedersachsen 2001; socialt stöd, professionellt psykosocialt stöd och ekonomiskt stöd erbjuds samt online-portal för offer över hela delstaten Niedersachsen.
Grundades av regeringen i Niedersachsen
Tysklandhttp://www.opferhilfe.niedersachsen.de
Foundation for victim support in Baden-WürttembergGrundat för brottsoffretstöd och brottsofferkompensation i Baden-Württemberg;
Finansiellt och socialt stöd är tillgängligt
Tysklandhttp://www.landesstiftung-opferschutz.de/
Foundation for victim support in
Bavaria
Grundat för brottsofferkompensation och ekonomiskt stöd till offrenstöd i BayernTysklandhttp://www.opferhilfebayern.de/
Foundation for victim support in
Rheinland-Pfalz
Grundades för brottsofferkompensation och ekonomiskt stöd i Rheinland-PfalzTysklandhttps://jm.rlp.de/de/themen/opferschutz/stiftung-rheinland-pfalz-fuer-opferschutz/
Foundation for victim support in
Schleswig-Holstein
Grundat för brottsofferkompensation och ekonomiskt stöd till offretstöd i
Schleswig-Holstein
Tysklandhttp://stiftung-opferschutz-sh.de/
German Federal Bar AssociationOrgan för samordningen av alla underenheter in Tyskland.TysklandBerlinLittenstraße 9

+49-30 - 28 49 39 – 0zentrale@brak.dewww.brak.de
Association of lawyers for accessory prosecutionAlla offer för brott, särskilt offer för sexuella brottTysklandBerlinKottbusser Damm 67
+4930/450000-0info@nebenklage.orghttp://www.nebenklage.org
Federal Ministry of Labour and Social AffairsFörbundsministeriet för arbetsmarknadsfrågor och sociala frågorTysklandBerlinWilhelmstraße 49

030 18 527 2236info@bmas.bund.dehttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html
Federal Ministry of
Health
Federala ministeriet för
Hälsa
TysklandBerlinFriedrichstraße 108, 030 18441-0 poststelle@bmg.bund(dot)dehttps://www.migration-gesundheit.bund.de/en/homepage/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/opferhilfe-sexueller-missbrauch.html#c4886
Association for intervention in health care in cases of domestic and sexual violenceFörening för vården i fall av våld i hemmet och sexuellt våldTysklandhttp://www.signal-intervention.de/Koordinierungsstelle
Independent Commissioner for Child Sexual Abuse IssuesLyder under regeringen, ger ekonomiskt stöd, Online-portalTysklandBerlinGlinkastraße 24

+49 (0)30 18555 - 1551 kontakt@ubskm.bund.dehttps://beauftragter-missbrauch.de/en/the-commissioner/the-office/
http://www.fonds-missbrauch.de/
https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfeportal/
JustitiedepartementetJustitiedepartementet ansvarar för rättsväsendet, däribland polisen, åklagarmyndigheten, domstolarna, samt invandrings- och asyl- och beredskapsmyndigheterna. Justitiedepartementet ansvarar för lagstiftning inom allmän och förvaltningsrätt, civilrätt, processrätt, straffrätt och migrations- och asylrätt.SverigeStockholm
Rosenbad 4

+46-08-405 10 00justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se.www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
Brottsoffer-myndighetenDet övergripande målet för brottsoffer ersättning och stöd myndighet är att ta hand om alla brottsoffers rättigheter och att rikta det allmännas uppmärksamhet åt deras behov och intressen.SverigeUmeåStorgatan 49+46(0)90-70 82 00registrator@brottsoffermyndigheten.sehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng
Sveriges DomstolarAtt i ett ärende få en opartisk domstol är en grundläggande rättighet. Domstolens uppgift är att hantera ärenden på ett lagligt och effektivt sätt.
Sveriges domstolar är det samlade namnet på domstolarnas verksamhet. Sveriges domstolar omfattar allmänna domstolar, de allmänna förvaltningsdomstolarna, Bottsoffermyndigheten och Kriminalvården.
Sverigehttp://www.domstol.se/
PolismyndighetenSyftet med domstol är att säkerställa den enskildes rättsliga säkerhet.
Polismyndigheten, tillsammans med andra myndigheter inom och utanför domstolen, kommer genom sina ansträngningar att bidra till att nå de rättspolitiska målen - att minska brottsligheten och öka människors säkerhet.
Sverigehttps://polisen.se/
ÅklagarmyndighetenÅklagaren är en viktig del i den rättsliga processen som involverar polisen, åklagaren, domstolen och Kriminalvården. Det är åklagaren som inom lagens ramar bestämmer om det rättsliga förfarandet som ska vidtas, leder de preliminära utredningarna och representerar staten i domstol.SverigeStockholmP.O. Box 5553
114 85 Stockholm
10 562 50 00
AdvokatsamfundetSvenska advokatsamfundet är medlemsorganisationen för svenska advokater.SverigeStockholmBox 27321
SE-102 54 Stockholm
+46-084590300 info@advokatsamfundet.sehttps://www.advokatsamfundet.se/
BarnahusSkyddat boende för barn är en speciell plats där barn som misstänks utsättas för våld eller sexuella övergrepp tas emot. På en säker och barnvänlig plats träffas barnen med polisens, åklagarmyndighetens, läkarnas, socialtjänstens och barnpsykiatrins representanter.
Det finns ett flertal runt om i landet.
Sverigehttps://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/Brott-mot-barn/Barnahus/
SocialstyrelsenSocialstyrelsen är ett statligt organ under socialdepartementet med ett stort antal åtaganden och flera olika uppgifter inom socialtjänst, hälso- och sjukvård, patientsäkerhet och epidemiologi.SverigeStockholmRålambsvägen 3+46-(0)75 247 30 00socialstyrelsen@socialstyrelsen.sehttp://www.socialstyrelsen.se/
LandstingetLandstingen är ansvariga för att länens invånare får den hälso- och tandvård som de behöver. I sin funktion ingår allt från hälsovård och hälsofrämjande åtgärder till forskning, utbildning och utveckling.SverigeStockholmBox 6909, 102 39 Stockholm+46- 08-123 132 00 registrator.hsf@sll.sehttp://www.sll.se/
Frälsningsarmén
Sverige
Offren för THB: Män, kvinnor, barn och familjer med flera exploateringar, mest sexuella, prostitution, tvångsarbete, tvångsarbete.SverigeStockholmNybrogatan 79 B, 114 41 Stockholm+46(0)8-562 282 00www.fralsningsarmen.se
Noomi, Hela Människan in MalmöKvinnor som är offer för våld i hemmet och kvinnor i prostitution och människohandel.SverigeMalmöPoststugan 78,+46(0)40-6323521www.noomimalmo.se
Talita SverigeKvinnor utnyttjas i prostitution, människohandel för sexuella ändamål.Sverige+46(0)704-304464info@talita.sehttp://talita.org
Brottsoffer-jouren
Sverige
Offren, vittnen och andra som drabbats av brottSverigeStockholmFabriksväg 25, plan 6

+46(0)8-644 88 00 info@brottsofferjouren.sehttp://www.brottsofferjouren.se/
FöreningenAnhöriga Till Sexuellt
Utnyttjade Barn, ATSUB
Children exposed to Barn som utsätts för utnyttjande i SverigeSverigeStockholmBrännkyrkagatan 43,
Mariatorget
+46(0)8-6442112 info@atsub.sehttp://atsub.se/
Terrafem
Nätverk
För kvinnors
rätt mot mäns våld
Terrafem är en ideell organisation som arbetar för kvinnors rättighet i alla åldrar att bo i ett samhälle utan våld och våldsbrott.SverigeStockholm Kungsholmsgatan 8+46(0)8-643 05 10info@terrafem.orghttp://www.terrafem.org/
Rädda
Barnen Sverige
Barn som upplever våld eller riskerar.SverigeStockholmLandsvägen 39
Sundbyberg
+46 (0)8-698 90 00

kundservice@rb.sehttps://www.raddabarnen.se/
Kvinnojouren Ada TjejjourenUtnyttjade kvinnor, tonårsflickor och barnSverigeWomen shelter:
+46 (0)31 – 13 11 66
Teenagers shelter: +46(0)31 – 13 35 55
Legal advice: +46(0)31 – 13 35 96
https://www.kvinnojouren-ada.nu/