ДОКЛАД ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ В РУМЪНИЯ, БЪЛГАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЦИЯ

Настоящият доклад е изготвен в рамките на проекта Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation. Координатор на този проект е сдружение „Pro Refugiu”, Румъния, в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, България, Съвета за превенция на престъпността на Долна Саксония, Германия и „Скандинавски адвокати за правата на човека“, Швеция. Докладът…