Партньорство

Асоциация Pro Refugiu www.prorefugiu.org е неправителствена организация със седалище в град Букурещ в Румъния, чиято главна цел е защитата, популяризирането на правата на жертвите, юридическа помощ, обучения на съдебни специалисти, разработване на проучвания в сферата на защита на правата на жертвите, както и в сфератана феномена имиграция. Организацията е член на платформата на гражданското общество на ЕС срещу трафика на хора (EU Civil Society Platform against Trafficking in Human Beings), FRANET (мрежата на агенцията на ЕС за основните права), Глобалния съюз срещу трафик на жени / Global Alliance against Trafficking in Women/. Организацията си сътрудничи с много институции, неправителствени организации от Румъния, както и от други държави от Европейския съюз.

 

(Център за изследване на демокрацията) Center for the Study of Democracy www.csd.bg е неправителствена организация със седалище в град София в България, чиято дейност е насочена към подобряване на институционалния и политически капацитет в областта на правосъдието и вътрешните работи, насърчаване на реформите и демократичните ценности. Организацията е член на FRANET и разполага сширока експертиза в областта на практическото  прилагане на законодателството по отношение на защитата на правата на жертвите на престъпления.

 

(Съвет за предотвратяване на престъпността в Долна Саксония) Crime Prevention Council of Lower Saxony http://www.lpr.niedersachsen.de/ е със седалище в град Хановер в Германия и си поставя за цел предотвратяването на престъпността, осигуряване на платформа за споделяне на познанията и информацията по този въпрос, национално и международно сътрудничество с институции, които имат за цел защита на правата на жертвите на престъпления.

 

(Скандинавските адвокати по човешките права) Scandinavian Human Rights Lawyers http://humanrightslawyers.eu/ е неправителствена организация със седалище в град Упсала в Швеция, насочена към популяризирането на човешките права в Европа. Организацията е член на FRANET.

 

(Национален съюз на адвокатските колегии в Румъния) Uniunea Națională a Barourilor din România www.uniuneabarourilor.ro със седалище в град Букурещ,  е правно формирование в обществен интерес, под чието ръководство развиват дейността си всички адвокатски колегии в Румъния.