ДОКЛАД ПРАВАТА НА ПОСТРАДАЛИТЕ ОТ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ В РУМЪНИЯ, БЪЛГАРИЯ, ГЕРМАНИЯ, ШВЕЦИЯ

Настоящият доклад е изготвен в рамките на проекта Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation. Координатор на този проект е сдружение „Pro Refugiu”, Румъния, в партньорство с Центъра за изследване на демокрацията, България, Съвета за превенция на престъпността на Долна Саксония, Германия и „Скандинавски адвокати за правата на човека“, Швеция. Докладът прави преглед на заинтересованите органи и организации (институции, неправителствени организации и експерти) от Румъния, България, Германия и Швеция, работещи в областта на защитата на правата на пострадалите, достъпа до правосъдие и други услуги в тяхна подкрепа, както и на наказателното преследване на извършителите на престъпления. Изложението се фокусира върху заинтересованите страни с компетенции по отношение на различни типове жертви на престъпления, с оглед конкретните особености на всяка от споменатите държави. Ефективният достъп до правосъдие на пострадалите в голяма степен зависи от наличието на подпомагащи услуги във всеки конкретен случай. На практика, не всички пострадали от престъпления получават цялостна подкрепа по време и след производството.
Докладът съдържа описание на специфичните компетенции на всяка от включените институции и неправителствени организации, тъй като не съществува институция или организация, която да подпомогне адекватно целия спектър на пострадали от престъпления. Докладът предоставя широк поглед върху компетенциите на отделните институции и организации, в зависимост от вида на престъпленията, вреди от които са претърпели пострадалите.

D 2.3. Survey Report in Bulgarian

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

two + 18 =