База данни

Наименование на институцията / организациятаОписание на компетенциитедържава градиме на улицата и номер телефонен номер имейл уебсайт
Министерство на правосъдиетоСпециализиран орган на централната публична администрация със статут на юридическо лице, част от правителството на страната, което подпомага работата на съдебната власт, гарантира правото на достъп до правосъдие, защитава върховенството на закона и спазването на правата и свободите на гражданите. РУМЪНИЯБукурещ17 Apolodor Street, District 5 037 204 1999relatiipublice@just.ro

http://www.just.ro/
Министерство на обществените делаОрган на съдебната власт, който представлява общите интереси на обществото и следи за законността и спазването на правата и свободите на гражданите. Осъществява своите правомощия посредством прокурори, назначени в прокурорските служби съгласно закона. Министерството на обществените работи включва в състава си Прокуратурата към Върховния касационен съд, самия Върховен касационен съд, прокуратурите към апелативните съдилища, прокуратурите към окръжните съдилища, прокуратурите към специализираните съдилища за непълнолетни и семейни спорове, прокуратурите към първоинстанционните съдилища и военните съдилища.РУМЪНИЯБукурещ12 Libertăţii Blvd., District 5021.319.38.33; 021.319.38.56sesizare@mpublic.rohttp://www.mpublic.ro/
Румънски съдилища
Съдът постановява съдебното решение, като следи за спазването на правата на участниците в съдебния процес и като взима под внимание всички доказателства за пълно изясняване на обстоятелствата по случая и разкриване на истината и справедливо съдебно решение в съответствие със закона. РУМЪНИЯhttp://portal.just.ro/SitePages/acasa.aspx
Румънска адвокатска колегияВъв всеки от 41-те административни окръга на Румъния и в Букурещ има по една адвокатска колегия. РУМЪНИЯhttp://www.unbr.ro/unbr/barouri-membre/
Генерален инспекторат на румънската полиция (ГИРП)Координира и дава насоки относно привеждане в изпълнение на мерките за запазване на обществения ред и сигурност, както и относно сигурността на гражданите, с цел предотвратяване и противодействие на престъпността. РУМЪНИЯБукурещ6 Mihai Vodă Street, District 5021.208.25.25 petitii@politiaromana.rohttps://www.politiaromana.ro/
Национална агенция за борба с трафика на хораДейността на Агенцията не се координира от друга институция, тя е специализирана структура, подчинена на Министерството на вътрешните работи. Тя има правомощия за координация, оценка и мониторинг на национално равнище на прилагането от публичните институции на политиките в областта на трафика на хора, както и на политиките в областта на защитата и съдействието на жертвите на трафик.
Агенцията е връзката между жертвите на трафик на хора и правоприлагащите органи, а също и между жертвите на трафик и неправителствените организации в страната, работещи в тази област.
РУМЪНИЯБукурещ20 Ion Câmpineanu Street, 5th Floor, District 1021 311 89 82
021 313 31 00
anitp@mai.gov.rohttp://anitp.mai.gov.ro
Асоциация „Pro Refugiu“Целева група: жертви на трафик на хора – възрастни и деца;
Предоставя: консултации, социална, психологическа, правна и материална помощ.
РУМЪНИЯБукурещ56 Calea Crangasi Street0040732623218office@prorefugiu.orghttp://prorefugiu.org/home/
Асоциация на жени срещу насилието „ARTEMIS“ Психологически консултации за жени и сексуално експлоатирани деца.

Юридически консултации, при които желаещите получават информация относно своите права и тяхното прилагане, насоки при предприемане на евентуални правни действия, както и съдействие за изготвяне на необходимите документи.

Терапевтични групи, групи за взаимна подкрепа или за самопомощ
РУМЪНИЯBaia Mare 17A Moldovei Street0262 250770stopviolenta@yahoo.com
Фондация „Sensiblu“Фондация „Sensiblu“ предлага социални услуги за жени и деца, претърпели домашно насилие, в рамките на програмата "Casa Blu". РУМЪНИЯБукурещCasa Blu Counselling Centre
4 Negru Vodă Street, Block C3A, Entrance 3, 3rd Floor
Ap. 43, District 3
021 311 46 36
0787 54 18 54
http://www.fundatiasensiblu.ro/
Асоциация за свободи и равнопоставеност на половете A.L.E.G.Към целевата група на тази асоциация се причисляват всички лица, пострадали от насилие, основано на полова принадлежност, и домашно насилие. Тук спадат, както самите жертви, така и лица на тяхна издръжка или лица, оказващи им подкрепа, без оглед на тяхната раса, национална принадлежност, етнически произход, език, религия, пол, сексуална ориентация, възгледи и политически пристрастия.РУМЪНИЯSibiu0040 369 801 808
http://aleg-romania.eu/
Асоциация на жените в град СибиуЖертви на домашно насилиеРУМЪНИЯSibiu25 Avram Iancu Street0269.216580af.sibiu@yahoo.comhttp://www.asociatiafemeilorsibiu.com
Асоциация „ANAIS“Целевата група на асоциацията включва жертви на домашно насилие, жени и деца, както и възрастни хора.РУМЪНИЯБукурещ021.210.89.62
contact@asociatia-anais.ro
http://www.asociatia-anais.ro/
Източноевропейски институт за репродуктивно здравеЖертвите на домашно насилие могат да се възползват от специализирана помощ (психологическо консултиране, социално подпомагане, правно консултиране, социална интеграция / реинтеграция) в рамките на две отделни лицензирани социални услуги:
Център за предотвратяване и борба с домашното насилие и Кризисен център от резидентен тип с таен адрес
РУМЪНИЯTargu-Mures1 Moldovei Street0265 255532office@eeirh.org
Асоциация за младото поколениеЦелева група: жертви на трафик на хора;
Предоставя: консултиране, психологическа социална и правна помощ.
РУМЪНИЯTimisoara8 Molidului Street0040 256 282 320http://www.generatietanara.ro/
Фондация „People to People“Целева група: жертви на трафик на хора, възрастни и непълнолетни лица; пострадали от всички форми на експлоатация, вътрешен и външен/трансграничен трафик.
Оказва съдействие при предварителни действия по връщане и връщане на жертвите, социално подпомагане, медицинско обслужване, социална интеграция / реинтеграция, правна помощ, материална помощ, финансова подкрепа за преодоляване на спешни ситуации и за ясно определен период от време, улеснява достъпа до безопасно място за пребиваване.
РУМЪНИЯOradea36 Republicii Street0359.411.700restore@people2people.rowww.people2people.ro
Асоциация „Betania“Целева група: жертви на трафик на хора;
Предлага: настаняване за определен период (според нуждите на жертвата), осигуряване на медицинска помощ (придружаване за извършване на специализирани прегледи и записване при личен лекар), осигуряване на храна и лична хигиена, психологическо консултиране, правно консултиране, професионално консултиране (намиране на работа, курсове за професионална преквалификация), завършване на гимназиално или висше образование и придобиване на умения за самостоятелен начин на живот.
РУМЪНИЯBacau19bis Nordului Street0040 234 206016office@asociatiabetania.rohttp://www.asociatiabetania.ro/ro/
Национален съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления•Изготвя образец на заявления за финансова компенсация от името на жертви на престъпления на български, английски, френски и немски език, както и на различни други информационни формуляри;
•Разработва политики, планира и представя законодателни и политически инициативи в защита на жертвите на престъпления; координира дейността на органите и организациите, имащи отношение към дейностите по подпомагане и защита на пострадалите от престъпления; възлага и координира провеждането на виктимологични изследвания; подготвя и обучава кадри в областта на подпомагането на пострадалите от престъпления;
БЪЛГАРИЯСофия1 Slavyanska Street+359 2 9237 359g.spasov@justice.government.bgwww.compensation.bg
Прокуратура на Република БългарияПреследване на всички престъпления от общ характер.БЪЛГАРИЯСофия2 Vitosha Blvd+359 2 986 7671https://www.prb.bg/bg/kontakti/#send-signal
Министерство на вътрешните работи, Главна дирекция „Национална полиция“Разследване на престъпления, информиране на жертвите относно техните права.БЪЛГАРИЯСофия1 Alexander Malinov Blvdgdnp@mvr.bghttps://mvr.bg/gdnp
Национално бюро за правна помощОрганизира за пострадалите от престъпления безплатна правна помощ в сътрудничество с местните адвокатски съвети.БЪЛГАРИЯСофия1 Razvigor Street+359 2 8193200nbpp@nbpp.government.bghttp://www.nbpp.government.bg/en/
Национална комисия за борба с трафика на хораНационалната комисия за борба с трафика на хора определя и ръководи прилагането на националната политика и стратегия в областта на противодействието на трафика на хора, организира и координира взаимодействието между отделните ведомства и организации по прилагането на законодателството за борба с трафика, работи за предотвратяването му и за защита, възстановяване и реинтеграция на жертвите на трафик. БЪЛГАРИЯСофия52A „G. M. Dimitrov“ Blvd+ 359 2 807 80 50office@antitraffic.government.bghttp://antitraffic.government.bg/en/
Асоциация на организациитеза подкрепа на пострадали от престъпленияЦелева група: всички жертви на престъпления
Представителна структура на организациите за подкрепа на жертвите на престъпления, създадена с цел постоянно представителство в Националния съвет за подпомагане и компенсация на пострадали от престъпления и осигуряването на информация за дейността на съставните й организации в цялата страна.
БЪЛГАРИЯ+359 2 980 0262
Фондация „Асоциация Анимус”Целеви групи:
- Жертви на всички видове насилие;
- Жертви на домашно насилие;
- Жертви на трафик на хора;
- Жертви на сексуално насилие;
- Деца, претърпели насилие.
БЪЛГАРИЯСофия85 Ekzarh Yossif Street+359 2 9835205
+359 2 9835305
+359 2 9835405
animus@animusassociation.orgwww.animusassociation.org
Български фонд за женитеЦелева група: жертви на насилие, основано на полов признак, и организации в тяхна подкрепаБЪЛГАРИЯСофия37B Parchevich Street+359 2 986 47 10office@bgfundforwomen.orghttps://bgfundforwomen.org/en/
Женско сдружение „Екатерина Каравелова“Целева група: Деца, претърпели насилие и жертви на насилие, основано на полова принадлежност БЪЛГАРИЯСилистра51 Vaptzarov Street, floor. 2+359 86 821 495
+359 86 820 487
ceta@mail.bg http://www.ekaravelova.org/index.php
Фондация „Център Надя“Целева група: Жертви на домашно насилие, жертви на трафик на хора, деца, жертви на насилиеБЪЛГАРИЯСофия166 Knyaz Boris 1 Street+359 2 9819300centrenadja@abv.bghttp://centrenadja.org/
Български център за джендър изследванияЦелева група: Жертви на насилие, основано на полова принадлежностБЪЛГАРИЯСофия33 Vasil Levski Blv02 963 53 57office@bgrf.orghttp://bgrf.org/
Сдружение „Център Отворена врата“Целева група: жени и деца, пострадали от насилие
БЪЛГАРИЯПлевен55 Neofit Rilski Street+359 64 846713opendoor_centre@hotmail.com
Фондация „SOS Семейства в риск“Целева група: жертви на насилие, основано на полова принадлежност и жертви на трафик на хора
БЪЛГАРИЯВарна21 Sinchetz Street +359 52 609 677
+359 52 613 830
sos@mail.bg
sos@ssi.bg
http://sos-varna.org/
Асоциация „Деметра“Целева група: жертви на трафик на хора, деца и възрастни, претърпели насилиеБЪЛГАРИЯБургас102a Sheynovo Street+359 56/81 office@demetra.bghttp://demetra-bg.org
Сдружение „Център Динамика“Целева група: жертви на насилие, основано на полов признак и жертви на трафик на хораБЪЛГАРИЯРусеPanaiot Hitov Street+359 879453503office@dinamika-ruse.bghttp://dinamika-ruse.bg/
A21Целева група: жертви на трафик на хора БЪЛГАРИЯСофия24 San Stefano Street+359 88 445 4656info.bg@a21.orghttp://www.a21.org
Институт по социални дейности и практикиЦелева група: деца и възрастни, жертва на насилиеБЪЛГАРИЯСофия1 Victor Grigorovich Street+359 2 852 47 13sapi@sapibg.orghttp://www.sapibg.org/en
Фондация „Х&Д Джендър Перспективи”Целева група: жертви на домашно насилиеБЪЛГАРИЯДимитровград


Хасково
1, Kliment Ohridski Str, fl. 1, office 1,Dimitrovgrad

Haskovo, 9, Pirin Street
+359391 2 5055 +359 879 130158
+359878 94 94 92
+359 38 624 685 +359 878 567 659 +359 879 132 080
hdgender@gmail.comwww.hdgender.eu
Сдружение „Асоциация Ная“Целева група: жени и деца, жертва на домашно насилие, сексуално насилие и трафикБЪЛГАРИЯТърговище37 Antim I Street+359601 67025 naia_s@abv.bgwww.naia.cf
Фондация “П.У.Л.С.” - “Позитивни умения на личността в социума”- Програма за рехабилитация на юноши и деца, пострадали от физическо, психическо и сексуално насилие, жертви на принудителна проституция, деца в рискБЪЛГАРИЯПерник2 Sredets Street+359 76 601010www.pulsfoundation.org
Сдружение „Знание, успех, промяна“Целева група: жертви на насилие, основано на полов признак БЪЛГАРИЯБлагоевград1 James Bourchier Street+359 895 75 00 99ksc_association@abv.bg
Фондация „Джендър алтернативи“Организацията поддържа консултативен център, предоставя правна помощ, психологическо и психосоциално консултиране, както и групови терапии за лица, преживели насилие и извършители на насилие. БЪЛГАРИЯПловдив4 January Street+359 32 26 07 08
+359 879 260 101
office@genderalternatives.orgwww.genderalternatives.org
Федерално министерство на правосъдието и защита на потребителитеОсигурява защита на жертвите на престъпления, прилага Директива 2012/29/ ЕС и осъществява международно сътрудничество по наказателни делаГЕРМАНИЯBerlinMohrenstraße 37
10117 Berlin
030/ 18 580 0poststelle@bmjv.bund.de
Федерална служба на правосъдиетоИзпълнява функции, свързани с производства за издръжка и представлява централно звено за контакт по отношение на трансгранични наказателни, граждански и търговски дела; поддържа Федералния централен регистър на престъпленията.ГЕРМАНИЯBonnAdenauerallee 99 – 103
53113 Bonn
+49 228 99 410-40
Федерално министерство по семейните въпроси, възрастните граждани, жените и младежтаОтговаря за осигуряването на общата рамка за социална подкрепа на жертвите на престъпления; управление на
работните групи за противодействие на домашното насилие, трафика на хора, сексуалното насилие над деца.
ГЕРМАНИЯBerlinGlinkastraße 24
10117 Berlin
03018/ 555 - 0poststelle@bmfsfj.bund.de

poststelle@bmfsfj-bund.de-mail.de
Федерална служба по въпросите на семейството и гражданското обществоКоординира сътрудничеството между държавата, гражданското общество, асоциациите, синдикатите, неправителствените организации на територията на страната; поддържа гореща телефонна линия за жени, пострадали от физическо насилие: Hilfetelefon Gewalt gegenГЕРМАНИЯ Köln Von-Gablenz-Str. 2-6
50679 Köln
0221 3673-0service@bafza.bund.de
Федерално министерство на вътрешните работиОтговаря за всички въпроси на вътрешните работи, включително сигурността и обществената безопасност. На подчинение на Федералното министерство на вътрешните работи се намират органите на Федералната полиция, функциониращи на всички национални граници и летищата, както и Федералната криминална полиция на Германия (Bundeskriminalamt – BKA)ГЕРМАНИЯBerlinAlt-Moabit 140
10557 Berlin
+49-(0)30 18 681-0www.bmi.bund.de
Федерална криминална полиция на ГерманияОтговаря за наказателните дела с международен елемент при случаи на детска порнография, киберпрестъпления, организирана престъпност, трафик на хора, тероризъм и екстремизъм. ГЕРМАНИЯWiesbadenThaerstraße 11
65193 Wiesbaden
+49(0)611/55-0www.bka.de
Федерална служба за миграцията и бежанцитеРаботи в областта на пострадали от престъпления мигранти/бежанци; през 2013 г. публикува работен доклад за идентифицирането на жертви на трафик, с оглед започването на процедура за предоставяне на убежище или принудително връщане. ГЕРМАНИЯNürnbergFrankenstr. 210
90461 Nürnberg
+49 911 943-0service@bamf.bund.dewww.bamf.de
Федерално министерство на труда и социалните въпросиОтговаря за компенсацията на пострадалите и поддържа онлайн база данни за жертви на престъпления (Online-Datenbank für Betroffene von Straftaten – odabs)ГЕРМАНИЯBerlinWilhelmstraße 49
10117 Berlin
+49(0)30 18 527-0 info@bmas.bund.de
„Бял пръстен“ WEISSER RING e.V.Организация, основана през 70-те години на миналия век, която работи с всички групи жертви на престъпления. Всички в организацията работят на доброволни начала. В случай на кризисна ситуация или при нужда от незабавна помощ, гражданите могат да се свържат с експертите на „Бял пръстен“ по следните начини:
https://weisser-ring.de/hilfe/onlineberatung
ГЕРМАНИЯMainzWeberstraße 16
55130 Mainz
06131 8303-0info@weisser-ring.dewww.weisser-ring.de
Федерална асоциация от кризисни центрове в помощ на жертви на сексуално насилие и консултативни центрове за жени и момичета, пострадали от престъпления, основани на полова принадлежност: „Жени срещу насилието“ Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe*Консултативен център за жени и момичета, пострадали от престъпления, основани на полова принадлежност; звено за пренасочване на жертвите към регионални специализирани консултативни центрове.ГЕРМАНИЯhttps://www.frauen-gegen-gewalt.de/home.html
https://www.frauen-gegen-gewalt.de/organisationen.html
Германска асоциация за превенция и намеса в случаи на малтретиране и пренебрегване /неглижиране на деца. Асоциация за противодействие на малтретирането, пренебрегването /неглижирането на деца и сексуалната злоупотреба с деца.

Налице е и допълнително обучение за специалисти, работещи в областта на институциите, ангажирани със закрилата на децата.
ГЕРМАНИЯDüsseldorfSternstrasse 9 - 11
40479 Düsseldorf
0211 - 4976 80 0info@dgfpi.dehttps://www.dgfpi.de/mitgliederdatenbank.html
ECPAT - Германия:
Асоциация за закрила на деца-жертви на сексуална експлоатация ECPAT Deutschland e.V.
Arbeitsgemeinschaft zum Schutz der Kinder vor sexueller Ausbeutung
Част от международна асоциация за борба с експлоатацията на децаГЕРМАНИЯFreiburgAlfred-Döeblin-Platz 1, 79100 Freiburginfo@ecpat.dehttp://www.ecpat.de
Асоциация на кризисни центрове за подслон на жени
Frauenhauskoordinierung e.V.*
Целева група на асоциацията са жени-жертви на домашно и сексуално насилиеГЕРМАНИЯhttp://www.frauenhauskoordinierung.de/schutz-und-hilfe-bei-gewalt/frauenhaeuser/frauenhaussuche.html
Terres des femmes – Асоциация за защита на човешките права на жените Menschenrechte für die Frau e.V.*Асоциация, работеща в областта на човешките права в контекста на правата на жените.ГЕРМАНИЯhttps://www.frauenrechte.de/online/index.php
Независим комисар по въпросите на сексуалната злоупотреба с децаСлужба на федералното правителство на Германия, ангажирана с противодействието на сексуалното малтретиране на деца.
Налични са фондове за финансова компенсация на децата-жертви на сексуално посегателство и онлайн портал за специализирана помощ на пострадалите.
ГЕРМАНИЯBerlinGlinkastraße 24
10117 Berlin
+49 (0)30 18555 - 1551 kontakt@ubskm.bund.de https://beauftragter-missbrauch.de/en/the-commissioner/the-office/
http://www.fonds-missbrauch.de/
https://beauftragter-missbrauch.de/hilfe/hilfeportal/
Солидарност с жените в затруднено положение
SOLWODI e.V.

Част от международната асоциация SOLWODI, ангажирана с противодействието на насилствената проституция и сексуална експлоатация на жени. ГЕРМАНИЯhttps://solwodi.de/791.0.html
Централен информационен център на автономните кризисни центрове за жени-жертви на насилие Централен информационен център на автономните кризисни центрове за жени-жертви на насилие ГЕРМАНИЯhttp://www.autonome-frauenhaeuser-zif.de/
Фондация в подкрепа на жертвите на престъпления в Долна Саксония Създадена в Долна Саксония през 2001 г. с цел помощ и защита на жертвите на престъпления, фондацията предоставя социална подкрепа, професионални психологически консултации и финансово подпомагане, както и онлайн консултации, насочени към жертвите на престъпления на територията на Долна Саксония.
Основана от превителството на провинция Долна Саксония.
ГЕРМАНИЯhttp://www.opferhilfe.niedersachsen.de
Фондация за подкрепа на жертвите на престъпления в провинция Баден-Вюртемберг Основана с цел подкрепа и обезщетяване на жертвите на престъпления в Баден-Вюртемберг.
Фондацията предлага финансово и социално подпомагане.
ГЕРМАНИЯhttp://www.landesstiftung-opferschutz.de/
Фондация за подкрепа на жертвите на престъпления в провинция Бавария
Учредена с цел подкрепа и обезщетяване на жертвите на престъпления в провинция Бавария.ГЕРМАНИЯhttp://www.opferhilfebayern.de/
Фондация за подкрепа на жертвите на престъпления в провинция Рейнланд-Пфалц
Учредена с цел подкрепа и обезщетяване на жертвите на престъпления в провинция Рейнланд-Пфалц.ГЕРМАНИЯhttps://jm.rlp.de/de/themen/opferschutz/stiftung-rheinland-pfalz-fuer-opferschutz/
Фондация за подкрепа на жертвите на престъпления в провинция Шлезвиг-Холщайн
Създадена с цел подпомагане и обезщетяване на жертвите на престъпления в провинция Рейнланд-Пфалц.ГЕРМАНИЯhttp://stiftung-opferschutz-sh.de/
Федерална адвокатскта колегия на Германия Професионално сдружение на адвокатските колегии в Германия с подразделения във всички федерални провинцииГЕРМАНИЯBerlinLittenstraße 9
10179 Berlin
+49-30 - 28 49 39 – 0zentrale@brak.dewww.brak.de
Сдружение на адвокатите за защита интересите на жертвите в наказателното производство Всички групи жертви на престъпления, особено сексуални престъпленияГЕРМАНИЯBerlinKottbusser Damm 67,10961 Berlin (Neukölln)
+4930/450000-0info@nebenklage.orghttp://www.nebenklage.org
Федерално министерство на труда и социалните въпросиПрилагане на пенсиите на жертвите
Закон за компенсиране на жертвите
ГЕРМАНИЯBerlinWilhelmstraße 49
10117 Berlin
030 18 527 2236info@bmas.bund.dehttp://www.bmas.de/DE/Themen/Soziale-Sicherung/Soziale-Entschaedigung/Opferentschaedigungsrecht/oeg.html
Федерално министерство на здравеопазването
Отговаря за всички въпроси на здравеопазването;

- специален портал за мигранти и търсещи убежище;
- насоки за информация, сътрудничество и здравни грижи за жертви на сексуално насилие
ГЕРМАНИЯBerlinFriedrichstraße 108, 10117 Berlin (Mitte) 030 18441-0 poststelle@bmg.bund.dehttps://www.migration-gesundheit.bund.de/en/homepage/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/themen/krankenversicherung/opferhilfe-sexueller-missbrauch.html#c4886
Асоциация за намеса в здравеопазването в случаи на домашно и сексуално насилиеКоординационен център за намеса в здравеопазването в случаи на домашно и сексуално насилиеГЕРМАНИЯhttp://www.signal-intervention.de/Koordinierungsstelle
KOK-Координационна група по трафика на хораЖертви на трафик на хораГЕРМАНИЯBerlinKurfürstenstr. 33
10785 Berlin
+49 / 30 / 263 911 76 info@kok-buero.dehttps://www.kok-gegen-menschenhandel.de
Министерство на правосъдиетоМинистерството на правосъдието на Швеция отговаря за организацията и функционирането на органи в производствата, включително полицията, прокуратурата, съдилищата и разследващите органи. ШВЕЦИЯStockholm
Rosenbad 4
+46-08-405 10 00justitiedepartementet.registrator@regeringskansliet.se.www.regeringen.se/sveriges-regering/justitiedepartementet/
Служба за обезщетяване и подпомагане на жертвите на престъпленияОсновната цел на Службата за подпомагане на жертвите на престъпления е да съблюдава спазването правата на пострадалите от престъпления и да насочва общественото внимание към техните нужди и интереси.ШВЕЦИЯUmeåStorgatan 49+46(0)90-70 82 00registrator@brottsoffermyndigheten.sehttps://www.brottsoffermyndigheten.se/eng
Съд на ШвецияПравото на справедлив съдебен процес е основно човешко право.
Задачата на съдилищата е да разглеждат делата по законосъобразен и ефективен начин. Зад колективното название „Съд на Швеция“ стоят всички съдилища в страната и извършваните от тях дейности.
ШВЕЦИЯhttp://www.domstol.se/
Полиция на ШвецияЦелта на съдебната система е да осигури правната сигурност на личността. ШВЕЦИЯhttps://polisen.se/
Прокуратура на Швеция Прокурорът е важно звено в наказателния процес, в който участват полицията, разследващите органи, съдът и защитата. ШВЕЦИЯStockholmP.O. Box 5553
114 85 Stockholm
10 562 50 00
Шведска адвокатска колегияШведската адвокатска колегия е организация на практитуващите в страната адвокати.ШВЕЦИЯStockholmBox 27321
SE-102 54 Stockholm
+46-084590300 info@advokatsamfundet.sehttps://www.advokatsamfundet.se/
„Сигурен дом“: убежище за децаУбежището за деца е място, където се приемат деца, за които съществуват подозрения, че са били подложени на насилие или сексуална злоупотреба. ШВЕЦИЯhttps://polisen.se/Om-polisen/Olika-typer-av-brott/Brott-mot-barn/Barnahus/
Национален съвет по здравеопазва-не и социални грижиНационалният съвет по здравеопазване и социални грижи е правителствена агенция под шапката на Министерството на здравеопазването и социалните дейности на Швеция. ШВЕЦИЯStockholmRålambsvägen 3+46-(0)75 247 30 00socialstyrelsen@socialstyrelsen.sehttp://www.socialstyrelsen.se/
Окръжен съвет на СтокхолмОкръжният съвет е ангажиран с осигуряването на необходимата медицинска и стоматологична помощ за жителите на окръг СтокхолмШВЕЦИЯStockholmBox 6909, 102 39 Stockholm+46- 08-123 132 00 registrator.hsf@sll.sehttp://www.sll.se/
Армия на спасението, Швеция Целева група: жертви на трафик: мъже, жени, деца и семейства, жертва на различни видове експлоатация, предимно сексуална, в т. ч. проституция, насилствена просия, принудителен труд.ШВЕЦИЯStockholmNybrogatan 79 B, 114 41 Stockholm+46(0)8-562 282 00www.fralsningsarmen.se
Noomi: представлява част от Hela Människan, организация с нестопанска цел, базирана в Малмьо Целева група: жени, претърпели домашно насилие и жени, които са били използвани за проституция или трафик на хора за сексуални цели.ШВЕЦИЯMalmöPoststugan 78, 21165 Malmö+46(0)40-6323521www.noomimalmo.se
Talita, Швеция Целева група: жени, експлоатирани за проституция и жертви на трафик на хора за сексуални целиШВЕЦИЯ+46(0)704-304464info@talita.sehttp://talita.org
„Подкрепа за жертвите“, Швеция Целева група: жертви, свидетели и други потърпевши от престъпления
Организацията представлява вижданията и интересите на жертвите и свидетелите на престъпления пред правителството и пред други заинтересовани страни, за да повлияе върху формирането на политики и добри практики в тази област.
ШВЕЦИЯStockholmFabriksväg 25
+46(0)8-644 88 00 info@brottsofferjouren.sehttp://www.brottsofferjouren.se/
Шведска асоциация на близките на сексуално малтретирани деца Целева група: деца, жертви на сексуална злоупотреба
Правна помощ, групова терапия
ШВЕЦИЯStockholmBrännkyrkagatan 43,
Mariatorget
+46(0)8-6442112 info@atsub.sehttp://atsub.se/
Terrafem:
многоезична открита телефонна линия за жени и момичета-мигранти
Terrafem е организация с нестопанска цел, която работи за правото на жените, без значение от тяхната възраст, да живеят в общество, свободно от насилие. ШВЕЦИЯStockholm Kungsholmsgatan 8+46(0)8-643 05 10info@terrafem.orghttp://www.terrafem.org/
„Спасете децата“, Швеция Целева група: деца в риск и деца, преживели насилиеШВЕЦИЯStockholmLandsvägen 39
Sundbyberg
+46 (0)8-698 90 00

kundservice@rb.sehttps://www.raddabarnen.se/
Център за осигуряване на подкрепа и подслон на уязвими от насилие жени и деца Целева група: малтретирани жени, момичета и деца
Ada предоставя съдействие, правна помощ и защита на малтретирани жени, момичета и деца; поддържа кризисен център, където се осигурява подслон на жени, момичета и деца, които са принудени да напуснат дома си, за да се спасят от заплахи и насилие.
ШВЕЦИЯWomen shelter:
+46 (0)31 – 13 11 66
Teenagers shelter: +46(0)31 – 13 35 55
Legal advice: +46(0)31 – 13 35 96
https://www.kvinnojouren-ada.nu/