Inledning

Pro Victims Justice through an Enhanced Rights Protection and Stakeholders Cooperation samordnas av Asociația Pro Refugiu România I samarbete med Center for the Study of Democracy Bulgaria, Crime Prevention Council of Lower Saxony Tyskland, Scandinavian Human Rights Lawyers Sverige, Uniunea Națională a Barourilor din România (Advokatsamfundet). Projektet genomförs med ett ekonomiskt stöd från den Europeiska kommissionens rättviseprogram, över en period på 24 månader, med start den 1 september 2017 och fram till den 31 augusti 2019.

Mål

– Att utveckla och främja metoder och verktyg för att säkerställa adekvata bistånd så att brottsoffren känner till sina rättigheter och förfaranden när de når domstolen, från första kontakten med myndigheterna fram till slutet av det straffrättsliga förfarandet.
– Att stärka offrets ställning i processen genom utbyte av bästa praxis och expertis bland specialister från de olika länderna som deltar i projektet.

 

Målgrupp:

– Advokater, åklagare, domare, poliser.
– Justitieministeriet, advokatsamfund, statliga myndigheter, icke-statliga organisationer etc.
-Brottsoffren.

Projektets huvudsakliga aktiviteter:

– Förvaltning samt projektksamordning.
– Studier om de institutioner och organisationer som har kompetensen  att skydda brottsoffrets rättigheter med tillträde till rättsväsendet i Rumänien, Bulgarien, Tyskland, Sverige.
– Att utveckla en referensmekanism för offer för att kunna ge hjälp, skydd under rättsliga förfaranden och arbeta fram en broschyr med brottsoffrens rättigheter.
– Tvärvetenskapliga seminarier i Rumänien och Bulgarien.
– Spridningsaktiviteter (projektlanseringskonferens i Rumänien och Sverige, projektwebbplats, pressmeddelanden, slutprojektkonferens i Rumänien).